Úvod / Články / Čerpacia technológia / Sedem otázok predtým ako sa rozhodnete kúpiť si samonasávacie čerpadlo
Tlačiť

Sedem otázok predtým ako sa rozhodnete kúpiť si samonasávacie čerpadlo

Výber čerpadla býva pre mnohých veľmi zložitý. V tomto článku sa dočítate ako neurobiť chybu a vybrať si čerpadlo/domácu vodáreň ktoré/ktorá bude dlhodobo spĺňať vaše nároky.

Sedem otázok predtým ako sa rozhodnete kúpiť si čerpadlo

Skôr ako začnete vyberať

Každé čerpadlo má určité vlastnosti. Každý užívateľ má svoje predstavy, napríklad o prietoku a tlaku vody, o umiestnení a chode čerpadla, o výbere výrobcu a v neposlednej rade i o cene čerpadla. Vaša spokojnosť s výberom je podmienená objednaním typu čerpadla, ktoré maximálne splní vaše požiadavky za rozumnú cenu.
Skôr ako sa začneme zaoberať technickými informáciami, chcel by som sa v krátkosti venovať cene. Veľa ľudí sa naivne domnieva, že čerpadlo za 33 euro je rovnako kvalitné ako za 150 euro. Pokiaľ si ho kúpi v hobby markete je prekvapený skutočnosťou, že je k nemu minimálny alebo žiadny pozáručný servis. Pokiaľ si od ceny čerpadla za cca 50 euro odpočítate 20% DPH, cenu prívodného kábla, cenu obalu, maržu predajcu a distribútora, náklady na dopravu na SR, tak dostanete jeho výrobnú cenu. Pokiaľ si od nej odčítate ešte cenu práce pri výrobe čerpadla, dostanete cenu materiálu a jednotlivých častí. A pokiaľ sa zamyslíte, čo za túto cenu je možné kúpiť, bude vám jasná kvalita technického riešenia a materiálového prevedenia, ktoré tento výrobok má. Tým ale nechcem tvrdiť, že tieto čerpadlá nemajú svoje miesto na trhu. Pokiaľ ich používate občas, nemáte nároky na ich prevádzkovú spoľahlivosť, sú pre vás správnou voľbou. Rozhodne by som ich nevolil ako súčasť domácej vodárne, ktorá zásobuje vodou moju rodinu. Pokiaľ požadujete solídnu prevádzkovú spoľahlivosť alebo bude čerpadlo prevádzkované nepretržite, je treba vybrať tovar aspoň v strednej cenovej kategórii. V nadväznosti na cenu by som sa chcel ešte zmieniť o čínskom tovare. Je potrebné si uvedomiť, že väčšina tovaru strednej a nižšej cenovej kategórii bola celá alebo z časti vyrobená v Číne. Nie je pravda, že vždy ide o nekvalitný tovar. I tu je možné ako vodítko pri výbere použiť cenu. Pokiaľ sa nejedná o najlacnejší tovar, nie je treba sa obávať jeho zakúpenia.
Pre úplnosť dodávam, že všetok tovar v našom e-shope má zaručený záručný aj pozáručný servis.


7 otázok predtým ako kúpite vodáreň

1. Aký prietok vody potrebujem?
Na prvý pohľad si poviete, čo je na stanovení požadovaného prietoku tak obtiažneho... Vôbec nič – iba musíte vedieť, ako na to.
Ani netušíte, ako často mi zákazníci v zaslaných dotazoch uvádzajú počet obyvateľov domu, kúpeľní, záchodov, atd. Mňa však tieto informácie vôbec nezaujímajú!!! Prečo? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Mňa a tiež vás pri stanovení požadovaného prietoku čerpadla zaujíma maximálna súčasná spotreba vody a tú z týchto údajov nezistím. Slovo SÚČASNÁ je veľmi dôležité, pretože inak by napríklad majiteľ hotelu o 50 izbách musel počítať s prietokom vody pre všetkých 50 spŕch a pre všetkých 50 WC, čo, ako mi dáte určite za pravdu, nie je správny postup. Preto sa musíte zamyslieť a odhadnúť z akých miest môžu byť súčasné odbery a aký prietok im môže odpovedať. Pokiaľ to neviete, tak si ich odmerajte. Na hodinkách alebo v mobile si zmerajte dobu za ktorú vám natečie napr. 6 l vody do nádoby. Tento údaj možno jednoducho prepočítať na m3/hod. súčet všetkých súčasných prietokov vám dá max. požadovaný prietok .
A máte vyhrané
Pre úplnosť pripomínam, že max. súčasný prítok nie je rovnaký parameter, ako max. prietok čerpadla.

2. Čo je to dopravný výška?
Ako už hovorí samotný názov, ide o výšku udávanú v metroch, do ktorej čerpadlo vodu dopraví. Pokiaľ ide o maximálnu dopravnú výšku, tak jej vo väčšine prípadov odpovedá nulový prietok.
V prípade čerpania do tzv. voľnej hladiny (napustenie sudu, bazénu, prečerpávanie obsahu septiku, ...) nám voda voľne vyteká z trubky/hadice. V tomto prípade dopravnej výške odpovedajú iba straty v rozvodoch vody. Pokiaľ ale požadujeme na konci trubky /hadice tlak, ako napríklad. Pri pripojení postrekovačov, práčky,..., musíme jeho hodnotu zohľadniť v dopravnej výške. Pretože tlaku 1 baru (0,1 MPa) odpovedá približne dopravná výška 10m, pripočítame k hodnote dopravnej výšky odpovedajúcu stratám v rozvode ešte hodnotu v metroch odpovedajúcu požadovanému tlaku, napr. tlaku 2,3 bar odpovedá 23 m dopravnej výšky.
Pokiaľ to neurobíme, tak nám postrekovač bude striekať málo alebo vôbec.

3. Ako vybrať čerpadlo?
V dotazoch sa často stretávam s konštatovaním, že odosielateľovo riešenie je atypické a nie je možné použiť normálny postup výberu čerpadla.
Omyl!!!
Čerpadlo sa vždy musí vyberať podľa dopravnej výšky odpovedajúcej jeho zapojeniu a odpovedajúcej požadovanej hodnoty prietoku. Iba v prípade, že je nám jedno, ako máme na výtoku z hadice/potrubia tlak alebo prietok, môžeme použiť iné kritériá.

4. Potrebujem čerpadlo alebo domácu vodáreň?
Skôr ako začnete s výberom, je potrebné si odpovedať na otázku, či potrebujete čerpadlo alebo domácu vodáreň.
Pokiaľ si pri začatí a ukončení odberu vody budete sami zapínať a vypínať čerpadlo, tak domácu vodáreň vôbec nepotrebujete. Pokiaľ po otočení kohútiku chcete mať k dispozícii vodu ako z vodovodu, musíte si kúpiť domácu vodáreň. Názvom Domáca Vodáreň sa označuje súbor zariadení slúžiacich k automatickému zaisteniu dodávky vody s požadovaným tlakom, najčastejšie pitnej vody v domácnostiach, kde nie je k dispozícii vodovodná sieť. Ako zdroj vody môže slúžiť studňa, vrt alebo zásobovacia nádrž. Môžete si kúpiť zostavu zostavenú od výrobca alebo si ju zostaviť z jednotlivých komponentov. Domáca vodáreň vám zaistí, že pri odbere vody sa automaticky zapne čerpalo a po jeho ukončení zasa vypne. Súčasťou domácej vodárne preto môže byť ponorné čerpadlo, samonasávacie (povrchové) alebo odstredivé (povrchové).
Domáce vodárne s prietokom väčším ako 5m3/hod sú označované ako automatické tlakové stanice (ATS), čo podľa môjho názoru najlepšie vystihuje ich funkciu.

5. Môžem väčším objemom tlakovej nádoby zvýšiť výkon domácej vodárne?
Mnoho zákazníkom, hlavne s malou výdatnosťou studne/vrtu, si chybne myslí, že použitím tlakovej nádoby veľkého objemu (100 l a viacej) príde k vykompenzovaní malej výdatnosti alebo malého výkonu čerpadla, ktoré je súčasťou domácej vodárne.
Mám zlú správu – nie je tomu tak!!!
Objem tlakovej nádoby má vplyv iba na počet zapínania čerpadla, výkon záleží iba na parametroch čerpadla. Je to rovnaké ako v automobile – veľkosť palivovej nádrže nemá vplyv na max. rýchlosť, ale iba na dobu, kedy musíme natankovať.
V tlakovej nádobe je zásoba vody, ktorej objem odpovedá približne 30% objemu nádoby. Po jej spotrebovaniu sa zapne čerpadlo, ktoré začne pokrývať aktuálnu spotrebu vody a prípadný prebytok jeho výkonu, alebo po ukončení odberu vody, celý výkon čerpadla, zaistí dosiahnutie vypínacieho tlaku vody a tím i doplnenie zásoby vody v tlakovej nádobe.

6. Môžeme podľa príkonu elektromotora vybrať čerpadlo?
Stále dostávam mnoho dopytov, kde je ako parameter k výberu zadaný iba príkon elektromotora, prípadne počet stupňov. Najhoršie však je, že v v mnohých prípadoch sú ich autormi samotný projektanti, ktorý by problematike čerpadiel mali rozumieť...
Určite si teraz poviete, že príkon elektromotora čerpadla je pre vás dôležitý parameter, pretože rozhoduje o prevádzkových nákladoch a máte samozrejme pravdu!!! Podľa tohto parametru však čerpadlo nie je možné vybrať...
Mnoho starších zákazníkov zasa sleduje, koľko stupňov má čerpadlo. Počet stupňov súvisí s dopravnou výškou (tlakom), ktoré je čerpadlo schopné dosiahnuť. Tá je ale zohľadnená v jeho charakteristike, tj. v závislosti dopravnej výšky na prietoku. Pokiaľ pochopíme jej význam, nemusíme sa nevýznamnými informáciami vrátane stupňov vôbec zaoberať. Naviac nám charakteristika umožní zistiť výrobcom doporučený rozsah prietoku a dopravnej výšky, ktorý má vplyv na jeho životnosť.

7. Použitie samonasávacieho čerpadla – áno alebo nie?
Praktický rozdiel medzi ,,normálnym“ a samonasávacím odstredivým čerpadlom spočíva v skutočnosti, že pokiaľ príde k netesnosti sacieho potrubia, tak samonasávacie čerpalo je schopné si vodu nasať samo, zatiaľ čo normálne sa musí zavodniť vrátane potrubia. Preto sa netesnosť u samonasávacieho  čerpadla prejaví iba následným unikom vzduchu v rozvode vody, ale jeho činnosť zostane zachovaná. Samonasávacie čerpadlo je schopné vodu nasať z max. hĺbky 8m. Pokiaľ niektorý výrobca uvádza väčšiu hodnotu, tak je to iba jeho zbožné prianie.
Pri praktickom využití samonasávacích schopností čerpadla je nutné si uvedomiť, že max. sacia výška 8 m v sebe zahrňuje nie iba výškový rozdiel, ale i straty v potrubí a armatúrach, napr. v spätnej klapke. Je tiež pravdepodobné, že vplyvom opotrebenia čerpadla po určitej dobe prevádzky môže prísť k zníženiu max. hodnoty sacej výšky.
U niektorých typov samonasávacích čerpadiel dochádza pri prevádzke so sacou výškou nad 6 m ku zníženiu výkonu. Preto vždy dobre zvážte jeho použitie.
Dôležitá rada na záver: pri použití akéhokoľvek čerpadla doporučujeme dimenzovať pripojenie studne/vrtu a domu min. 5/4“!!!
Tipy pre úspech pri výbere čerpadla/vodárne:
- Uvedomte si aké vlastnosti od čerpadla/vodárne požadujete
- Zvážte, akú prevádzkovú spoľahlivosť/dobu prevádzky požadujete/predpokladáte. Podľa toho zvoľte cenovú úroveň tovaru.
- Stanovte si základné parametre pre výber – požadovaný prietok a jej odpovedajúcu dopravnú výšku na základe vášho zapojenia čerpadla (prevádzkový bod)
- Pokiaľ si nie ste istý, kontaktujte nás. V dotaze výstižne formulujte váš problém . Adresa: andrej@petomar.sk
- U vybraného typu si pomocou charakteristiky skontrolujte hodnotu prietoku odpovedajúcemu vami zvolenej dopravnej výške. Toto urobte pri akomkoľvek spôsobe výberu – i v prípade, že odporučenie dostanete od kohokoľvek (taktiež sa môže spliesť)
- Pokiaľ je všetko v poriadku, pozrite sa na informácie uvedené v našej ponuke. Nezabudnite si tovar objednať.

Prevádzka:
PETOMAR SLOVAKIA s.r.o.
č.d. 870 (Váhovská) areál VELBA
925 63  Dolná Streda
IČO: 44 711 328
DIC: SK 2022801121
Email: andrej@petomar.sk

 

Přečtěte si tento článek v češtině na našich stránkách www.petomar.cz

Galéria k článku

K článku neboli pridané žiadne iné obrázky.

Prílohy

K článku neboli pridané žiadne prílohy.

Vybrané články

Vodné prvky z Corten ocele

Vodné prvky z Corten ocele

Corten je názov špeciálnej ocele, ktorá je pre jej vzhľad čoraz viac populárna aj na využitie v záhradnej architektúre.…

Kategórie BIObazénov

Kategórie BIObazénov

Vo vyspelých krajinách je tento štýl kúpania veľmi populárny. BIObazény nie je potrebné počas sezóny chemicky…

Komentáre k článku

Doposiaľ nebol pridaný žiadny komentár.

Komentáre môžu pridávať len registrovaní užívatelia.

Vyberáme z nášho e-shopu

Oase MAXI II 4,0 KW / 400V

OAse - Vyradene produkty

Oase MAXI II 4,0 KW / 400V

8 531,05 €

Oase MIDI II 1,1KW / 230

OAse - Vyradene produkty

Oase MIDI II 1,1KW / 230

6 171,38 €