Úvod / Články / Záhradné jazierka / Proficlear premium MIDORI test
Tlačiť

Proficlear premium MIDORI test

Renomovaný nemecký časopis MIDORI, ktorý sa zaoberá problematikou KOI kaprov a záhradných jazierok uskutočnil test Proficlear Premium od spoločnosti Oase. V roku 2006 vstúpila Nemecká firma Oase na trh s prvou modulovou zostavou Proficlear Classic. Za niekoľko rokov inovácií vyšiel z dielne Oase najprepracovanejší systém na trhu Oase Proficlear Premium.

 

PROFICLEAR PREMIUM TEST

 

Renomovaný nemecký časopis MIDORI, ktorý sa zaoberá problematikou KOI kaprov a záhradných jazierok. V roku 2011 uskutočnil test novinky na trhu Proficlear Premium od spoločnosti Oase. V roku 2006 vstúpila Nemecká firma Oase na trh s prvou modulovou zostavou Proficlear Classic. Za niekoľko rokov inovácií vyšiel z dielne Oase najprepracovanejší systém na trhu Oase Proficlear Premium. Jedná sa o novú radu modulových filtrácií. Systém sa plne opiera o uznávané technológie zavedené v oblasti jazierkových a bio - bazénových filtrácii.  Filter pracuje  na etapy, skladá sa z biologickej a mechanickej filtrácie. Biologický filter s ,,moving bed“  poskytuje vysoký stupeň biologickej filtrácie. Biologickú filtráciu dokonale dopĺňa mechanický mikrónový bubnový predfilter. Táto zostava tak garantuje ultra čistú vodu pre nadšencov KOI.


text a fotografie Paul Bless
časopis MIDORI 12/2011

 

 

                                                         Modul: Bubnový filter                                                                                                          Modul s médiami


V mnohých oblastiach je bežné, že sa spotrebitelia snažia získať informácie o produktoch prostredníctvom nezávislého testu na internete a v tlačených médiách, nad rámec informácií poskytnutých výrobcami. Tak prečo nie pre tie, v oblasti  koi a záhradných jazierok?  To bola základná myšlienka a výsledkom je, že aj do budúcnosti  budeme testovať a zverejňovať výsledky našich testov v oblasti filtračnej techniky, najmä chýba možnosť priameho porovnania rôznych koncepcii.

Funkcie ProfiClear Premium filtra pri gravitačnom zapojení

Pri gravitačnom zapojení, ktoré simulujeme v teste voda doteká do bubnového filtra troma vstupmi DN110. Tok vody je v smere z bubna von, takže je voda nútená pretekať cez mikrónovú tkaninu ktorá zachytí nečistoty, ktoré sú väčšie ako 60 um (0,06 mm). Keďže čerpadlo v poslednej komore (individual modul) čerpá vodu konštantným prietokom, hladina za bubnovým filtrom klesá kvôli zanášaniu tkaniny nečistotami. Ak klesne hladina vody pod úroveň, ktorá je určená polohou plaváku , regulátor automaticky aktivuje proces čistenia. V procese čistenia čerpadlo dodáva vodu s tlakom cca. 5,5 bar z časti bubnového filtra, kde je voda už zbavená mechanických nečistôt do trysiek, ktoré za pomoci rotovania bubna vyčistia mikrónovú tkaninu. Nečistoty z tkaniny a špinavá voda padajú priamo do odpadového žľabu a odtiaľ môžu byť napojené na kanalizáciu. Prečistením tkaniny sa hladina vo filtri zvýši opäť na normálnu úroveň. Čistiaci cyklus začína znova, akonáhle plavákový spínač opäť signalizuje pokles hladiny vo filtri. Proces čistenia neovplyvňuje prietok vody vo filtri, daný výkonom čerpadla v poslednej komore.Voda, ktorá už bola zbavená nečistôt nasledovne putuje do biologických komôr, ktoré sú vyplnené s malými plastovými prvkami (Hel –X biomedia), na ktorých sa baktérie usadzujú a rozkladajú znečisťujúce látky.

Tieto plastové prvky s usadenými  baktériami, sa plynule pohybujú v prietoku vody (princíp moving bed), a za pomoci prevzdušnenia kompresorom spracovávajú zlúčeniny dusíka ako čpavok a nitrit. Vzhľadom k tomu, že celý biologický proces je predmetom veľkého počtu ovplyvňujúcich faktorov, nemôže byť hodnotený. Tento proces nie je možné zistiť jednoduchým testom, preto ďalej nebude braný do úvahy.

 

                                                                                                 Riadiaca jednotka                                                                                           Individual modul

 

Pokiaľ ide o prevádzkové nastavenie, je zrejmé, že ProfiClear Premium filtračný systém stanovil úplne nové štandardy. Celkové nastavenie a pripojenie jednotlivých filtračných modulov vr. potrubia z výstupu a pripojenia prítoku, trvalo približne 45 minút. Všetky diely potrebné pre inštaláciu a montáž sú už zahrnuté v balení konkrétneho modulu. Dokúpiť musíte iba potrubia, ktorými prepojíte filtráciu s jazierkom, podľa konkrétnej situácie. Vývody z poslednej čerpadlovej komory sú navrhnuté DN 110, takže aj tu môžeme použiť lacné kanalizačné potrubie.  Ako výstup môžete použiť aj dva menšie výstupy na hadicu 38mm na rôzne efekty s menšou tlakovou stratou. Práca na zapojení čistiaceho čerpadla Ebara úplne odpadá, pretože je zapojené z výroby spolu s čistiacimi tryskami. Toto zmieňujeme preto, lebo u iných výrobcov toto nie je častou samozrejmosťou a je to často príčinou ďalších komplikovaných zapojení a dodatočných nákladov. Všetky filtre sú vyrobené zo spevnených vlákien Novodur – špičkový materiál používaný pre nádrže na vodu.  Všetky inštalované kovové časti ako aj bubon sú vyrobené z nerezovej ocele. Našťastie nemusíme veľa hovoriť o elektrickom zapojení.  Tri konektory medzi bubnom a riadiacou jednotkou sú  vodotesné a chránené proti prepólovaniu, takže konektor sa nedá zapojiť zle.  Aj v tomto prípade predviedol výrobca ukážkovú prácu a neponechal nič na náhodu. Je to dokonalá ukážka systému Plug and Play (Zapojíte a spustíte). Čerpadlá ako aj UV lampy Bitron Gravity 55W sú umiestnené v poslednej komore (individual modul). ktorá ponúka ideálne podmienky inštalácie. OASE poskytla na test kompletne vybavený filter, takže sme mohli zahrnúť do merania výkonu a merania tlakovej straty aj UV lampy Bitron Gravity.

Nastavenie testu

Bubnový filter bol pripojený do nádrže s vodou, ktorá má objem 1.000 l, cez tri DN 110 potrubia, každé približne 1 m dĺžky. Dve čerpadlá Aquamax Gravity Eco 20000, každé s čistým výkonom 18 m³ / h, slúžia ako čerpadlá, ktoré prečerpávajú vodu z jednotlivých komôr späť do testovacej nádrže, Preto boli spojené s poslednou komorou cez 45° T-kus DN 110. Volumetrický prietok bol meraný ako obvykle ultrazvukovým prietokomerom Portaflow C od Fuji Electric.

                      Testovaná sada s ultrasonickým prietokomerom

 

Skúška maximálneho prietoku

Najskôr sme sa venovali úlohe určiť maximálny možný prietok s pitnou vodou. Čistá voda bola použitá pretože hlavným cieľom bolo dosiahnuť základný výsledok pre porovnanie s predchádzajúcim testom a testami ktoré budú nasledovať. Simulovaná „voda zo znečisteného jazierka“ svojím zložením pokrýva varianty kvality rôznych jazierkových vôd a v rovnakom čase môže byť obnovená s rovnakým zložením, keďže sa zdá byť relatívne čistá pre účely mechanického testu. Jazierková voda  obsahuje čiastočky, ktoré sú prechodom cez mikrónovú tkaninu odfiltrované tak, že voda je následne považovaná za vodovodnú. Navyše rôzni výrobcovia špecifikujú maximálny stupeň znečistenia vody (TSS) vlastnými zisteniami.

Výrobca udáva hodnotu maximálneho prietoku testovaného filtračného systému 25 m³/h. Prvé meranie bolo uskutočnené s čerpadlami Aquamax Eco Gravity, dvomi UV - lampami bez biologického média a volumetrický prietok dosiahol 28,5 m³/h. Našťastie sa celé zapojenie ukázalo úplne nedotknuté týmto prietokom. Rozdiel vodnej hladiny medzi prvou a poslednou komorou bol iba 4,5 cm a časový interval prečisťovania sita >15 min tiež preukázal, že aktuálny maximálny prietok zdá sa, musí byť preukázateľne nad údajmi výrobcu 25 m³/h, ktorý ho odhadol. Následný test s biologickými náplňami nezmenil nič na výsledkoch prietoku. Len rozdiel vodnej hladiny narástol na 5 cm. Keďže sme už boli schopní potvrdiť údaje výrobcu o maximálnom prietoku, oficiálna časť tejto verifikácie bola ukončená.

Boli sme zvedaví a zisťovali sme maximálny možný prietok filtrom. Preto sme miesto pôvodných čerpadiel Aquamax nainštalovali stacionárne čerpadlo Linn 01. Pretože toto čerpadlo má kapacitu 65 m³/h, pripojili sme ho na frekvenčný menič, aby sme mohli plynulo regulovať primeraný prietok. Aby sme to skrátili – maximálny prietok bol dosiahnutý na hodnotu úctyhodných 31 m³/h. Dokonca pre samotný  bubnový  filter  bolo možné dosiahnuť ešte vyššie hodnoty, kvôli veľkému rozdielu hladiny sa to ukázalo ako nepraktické. Informácia výrobcu je tak bez  pochýb pravdivá. Informácie výrobcu o filtračnej jemnosti tkaniny Mikrónová tkanina (60 um) bola skontrolovaná a potvrdená špeciálnym počítadlom.


Testovanie filtrácie- kapacita

Časť, ktorá nám dala najviac zabrať. Ako porovnať filtračnú schopnosť s inými filtračnými systémami?  Ako nasimulovať znečistenie jazierkovej vody tak, aby sme to rovnako dokázali aj v iných testoch?

                             Nečistoty pre vykonanie testu                                                     Voda v 1000L nádobe zmiešaná s nečistotami

 

Vďaka dobrým kontaktom sa v blízkosti mestskej čistiarni odpadových vôd a rozsiahlej diskusii so zamestnancami v laboratóriu sme prišli nato, že riešenie je celkom jednoduché. Nakoniec sme sa začali zaujímať o pevné čiastočky vo vode, majú svoju hmotnosť, takže mohli byť zvážené. Potrebovali sme k tomu veľmi presnú váhu na 4 desatinné miesta. Rozsah gramov (0,0001 g = 0,1 g). Keďže sme boli v laboratóriu ponúkli nám takúto váhu a my sme ponuku s radosťou prijali.  Boli sme potom schopní určiť, obsah pevných látok v určitom množstve vody.

Otázkou však zostávalo, aký druh znečistenia použijeme? Umelo nasimulované znečistenie vody napríklad rašelinou alebo podobnou látkou by nebolo autentické, čiže by nezodpovedalo realite. Konieckoncov test by mal byť vykonaný tak, aby nezodpovedal iba laboratórnym podmienkam, ale aj realite. Preto sme sa rozhodli, že budeme brať do úvahy iba nečistoty, ktoré sa vyskytujú v jazierkach každý deň.  Ale kde ich zohnať?  Ukončenie tohto hlavolamu bolo nakoniec veľmi jednoduché. Využili sme to, čo bubnový filter odfiltroval zo 60 m3 jazierka po dobu 24hodin.  

Jednoducho sme zachytávali znečistenie predtým ako zmizlo v kanalizácií. Zachytené znečistenie obsahuje všetko čo by malo byť z rybníka odstránené. Vláknité riasy, jednobunkové riasy, zvyšky potravy pre ryby, lístie, rybie výkaly a mnoho ďalších nečistôt. Nič reálnejšie sa použiť nedalo. Nečistoty sú nakoniec ešte jemnejšie ako v jazierku, kedže prešli celým procesom filtrácie a rozdrobili sa na menšie časti pôsobením čerpadla a čistiacimi tryskami. Navyše zloženie nečistôt sa mení v jazierku len nepatrne, takže máme zdroj nečistôt aj pre ďalšie testy.

Konečne sme boli schopní začať test. Ako prvé sme odobrali vzorku 500ml čistej vody z nádrže. Vzorka bola prefiltrovaná cez kávový filter a tým bola daná hodnota čistej vody. Následne sme do nádrže pridali nečistoty a ručne sme ich premiešali tak, aby sme vedeli odobrať vzorku 500ml. Prefiltrovali sme ju cez kávový filter a tým bola daná hodnota znečistenej vody. Spustili sme filtračný systém a čakali sme na interval medzi dvoma filtračnými procesmi, ktorý trval asi 20 minút.  Voda v nádrži bola na naše prekvapenie  v tom čase oveľa čistejšia. Filtrovanie sme ukončili. Mokré filtračné papiere sme vysušili v mikrovlnnej rúre pri rovnakej teplote, aby sme odstránili vlhkosť a následne sme ich odvážili.

                              1000L nádoba po teste                                                       Na ľavo voda z vodovodu, vpravo voda s nečistotami pred čistením          

 

     

                       Porovnanie vody z vodovodu a prefiltrovanej vody

 

Vzorka čistej vody obsahovala  TSS 0 mg / l, bola to voda z vodovodu. Po pridaní nečistôt hodnota TSS vzrástla na 123,0 mg / l  Po filtrovaní sa hodnota TSS opäť znížila na 44,8 mg / l.  Z toho vyplýva, že filtračný systém odfiltroval približne 63,5% znečistenia.

S vysokou pravdepodobnosťou sa dá predpokladať, že pri dlhšom filtrovaní by sa odfiltrovali aj čiastočky menšie ako 60 um.  Každopádne toto nie je dlhodobý test a ide nám o porovnanie výsledkov. Treba poznamenať, že normy WHO (svetovej zdravotníckej organizácie) pre pitnú vodu uvádzajú množstvo 30mg/l TSS.  To dokazuje aký výkonný je filtračný systém Proficlear Premium.

Zhrnutie

Systém OASE ProfiClear Premium bol presvedčivý bez akýchkoľvek keby,  alebo ale. Okrem mnohých praktických riešení detailov ako napríklad manuálne sa otáčajúci bubon, ľahko vymeniteľné filtračná tkanina, odkanalizovanie nečistôt vo vnútri bubna, ľahko ovládateľná riadiaca elektronika sa jedná o premyslený produkt, ktorý navyše vykonáva svoju prácu veľmi ticho.
 

                              Filtračná tkanina                                                                                                                            Odpadový kanál

Firma OASE tu zjavne splnila svoju domácu úlohu. Je úplne zrejmé, že sa vyslovene zamerali na nedostatky konkurenčných modelov a náležite a konštruktívne ich odstránili.  Zvyšky podlhovastých rastlín a vláknitých rias ležia často na okrajoch žľabu až kým ich ručne neodstránite počas údržby. Často sa tiež nečistoty nedostanú do žľabu na odvod odpadu, ale usadzujú sa zvnútra bubna. OASE tento problém vyriešila vhodným spôsobom. Elementy tkaniny majú dopravníky znečistenia, ktoré počas procesu preplachovania spoľahlivo prevezmú zelené vláknité riasy a zvyšky rastlín a presunú ich do odpadového žľabu.  Firma OASE si toho bola evidentne vedomá a následne vyvinula systém, s ktorým má užívateľ kedykoľvek jednoduchý prístup ku odpadovému žľabu a tiež k interiéru bubna zvonku.

Priložené obrázky dokazujú ako ľahké je vybrať a opäť vložiť filtračnú tkaninu späť. Celkovo filter nevykazoval slabú stránku vo filtrovaní rôznych nečistôt, ktoré sa môžu v jazierkach vyskytnúť. Problém vláknitých rias spojený s bubnovým filtrom bol vyriešený bezchybne aj z pohľadu dizajnu, môžeme tomuto filtru udeliť iba tú najvyššiu známku. Za zmienku stojí tiež riadiaca elektronika. Používateľ nie je ponechaný napospas nadstavovaniu optimálnych hodnôt , ale tieto hodnoty sú už v elektronike uložené. Nemusíte meniť dobu úspory denného svetla alebo prepínať medzi preplachovacím cyklami riadenými hladinou alebo časom. Automatizácia spínačov to ovláda sama. Celkom existujú tri nastaviteľné parametre:

1. Doba trvania aktuálneho procesu čistenia (10 - 30 sekúnd)
S týmto parametrom môže užívateľ pridávať viac vody, ak sú k dispozícii dlhšej časti odpadových vodovodných trubiek, čím zaistí jeho premiestňovanie častíc do odpadu.

2. Nastavenie času preplachovania (10 - 60 sekúnd), ktoré bude aktívne pri každom 20. procese čistenia.

3. Časové rozpätie pre vynútené čistenie (0 - 60 min., 0 = deaktivované)
V prípade, že regulácia hladiny nepreskočí predtým, než vyprší čas; to znamená, že potrubie pre odpadovú vodu môže byť pridaním viac vody vyčistené od akýchkoľvek usadenín.

Biomoduly sú autentickými komorami s pohyblivým zložkami a sú adekvátne dimenzované s objemom až pre 75 l BioMedia (informácie výrobcu). Následne na základe skúseností zvyčajne postačia dva takéto moduly pre jazierka s chovnými rybami až do objemu 50 m³. Do modulu môžete však naplniť aj viac ako 75 l BioMedia. V priebehu testu bolo preukázané, že vo filtri je viac miesta ako pre 75 L. Dokonca, aj keď môže byť vďaka tomuto objemu navyše čiastočne obmedzený pohyb jednotlivých médií, nemalo by to obmedziť kapacitu biologického rozkladu.

Jednotka UVC zariadenie »Bitron Gravity« bola navrhnutá špeciálne pre rad ProfiClear Premium, dokonale pasuje do poslednej komory(individual modul) a pôsobí vysoko kvalitne. Do filtra je možné nainštalovať dve takéto lampy, takže maximálny výkon UV žiarenia na jeden individual modul je 110W.. Puzdro z nerezovej ocele je navrhnuté takým spôsobom, aby  nebolo bez ohľadu na pozíciu, v akej sa nachádzate, nemožné vidieť priamo žiarovku, ktorá môže pri priamom pohľade pôsobiť škodlivo na váš zrak. To je veľká výhoda v porovnaní s otvorenými systémami ponorných lámp.

Dokonca aj keď niekoľko komponentov dostupného bubnového filtra, ako napríklad upevnenie trysiek, bolo zatiaľ  experimentálnymi dielmi, je táto kombinácia filtrov úplne presvedčivá. Firma OASE uspela vo vybudovaní filtra, ktorý môže byť použitý pre jazierka s chovnými rybami.

 

 

Chcete vidieť ako sme Proficlear testovali u nás na predajni? Test nájdete TU.
                                                                                                                                                             
 

 

 

 

Galéria k článku

K článku neboli pridané žiadne iné obrázky.

Prílohy

K článku neboli pridané žiadne prílohy.

Vybrané články

Kategórie BIObazénov

Kategórie BIObazénov

Vo vyspelých krajinách je tento štýl kúpania veľmi populárny. BIObazény nie je potrebné počas sezóny chemicky…

Ako bojovať proti zamrznutiu jazierka?

Ako bojovať proti zamrznutiu jazierka?

Jazierko a procesy v ňom zostávajú aktívne aj v zime keď je jazierko pokryté ľadom. Odhnívajúce zvyšky rastlín…

Komentáre k článku

Doposiaľ nebol pridaný žiadny komentár.

Komentáre môžu pridávať len registrovaní užívatelia.

Vyberáme z nášho e-shopu

Oase MIDI II 1,1KW / 230

OAse - Vyradene produkty

Oase MIDI II 1,1KW / 230

  • Poštovné zdarma

6 792,28 €

Oase MAXI II 4,0 KW / 400V

OAse - Vyradene produkty

Oase MAXI II 4,0 KW / 400V

  • Poštovné zdarma

9 350,94 €