Úvod / Články / Závlahy a záhrada / Zazimovanie závlahového systému
Tlačiť

Zazimovanie závlahového systému

Dôsledky nesprávneho zazimovania závlahového systému

V zimnom období sa zavlažovací systém nepoužíva. V rozvodoch sa nachádza voda, ktorá môže spôsobiť vážne poškodenie systému. Preto je nutné závlahový systém "zazimovať" a pripraviť ho na ďalšiu sezónu. Ušetríte tak na zbytočne vynaložených nákladoch, ktoré vznikajú pri poškodení systému v prípade nezazimovania, ktoré sú podstatne vyššie ako náklady vynaložené na údržbu.

Klasický závlahový systém ma všetky rozvody inštalované v zamŕzajúcej hĺbke cca 20-40cm. V systéme sa nachádza voda, ktorá by mohla zamrznúť, zväčšiť svoj objem a systém vážne poškodiť. Najspoľahlivejším riešením je vyfúknutie vody stlačeným vzduchom za pomoci kompresora.


Prefukovaniu potrubia stlačeným vzduchom je nutné venovať maximálnu pozornosť a opatrnosť. Je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia pri práci so stlačeným vzduchom, aby sme sa vyhli prípadným zraneniam. Ak je závlahový systém pod tlakom, nemali by sme sa pohybovať nad súčasťami systému ako sú postrekovače, elektroventily...

Pripojenie vzduchového kompresora sa robí za pomoci rýchlospojky , ktorá je nainštalovaná v blízkosti elektroventilového rozvádzača. Systém natlakujeme vzduchom (3-4 bar) a následne prefúkneme každú sekciu samostatne. V prípade, že váš kompresor dokáže vytvoriť vyšší tlak, použite redukčný ventil na jeho zníženie. Tak isto je dôležité aby tlak v systéme vzrastal pomaly . Preto je nutné mať otvorený niektorý výstup do voľného priestoru aby sa predišlo nárazom a poškodeniu systému. Aby sme vytlačili všetku vodu zo systému plným profilom potrubia, potrebujeme kompresor s dostatočným výkonom. Pre štandardné závlahové systémy na záhradách sa odporúča výkon kompresora s prietokom vzduchu 17 - 43m3/hod. Ak výkon kompresora nebude dostatočný, dôjde k tomu, že vzduch preniká iba hornou časťou potrubia, čím sa vytlačí iba časť vody a zostatková voda stečie do najnižších miest systému, kde zamrzne.  Prefúknutie jednotlivých sekcíí môžeme urobiť buď za pomoci riadiacej jednotky, kedy dáme manuálne pokyn aby sa otvoril elektroventil na určenej sekcií alebo manuálne pootočením solenoidu na elektroventile.


 

Vyfukovanie odporúčame vykonávať v niekoľkých kratších cykloch, ktorú sú efektívnejšie ako jeden dlhý. Týmto spôsobom znižujeme možnosť poškodenia systému, nakoľko sú postrekovače mazané vodou a cievky elektroventilov sú chladené vodou. Po minimálne dvojnásobnom opakovaní prefukovania je potrebné počas uzatvárania prívodu vzduchu z kompresora ponechať ventil na jednej sekcií otvorený. Následne ventily na všetkých sekciách uzavrieme a vyfukovanie je ukončené. Hlavný prívod vody do systému musí byť na 100% uzavretý počas celej zimy manuálnym ventilom. Pre zníženie rizika jeho otvorenia omylom odporúčame tento ventil označiť nápisom "ZÁVLAHA - NEOTVÁRAŤ!!!"

Zazimovanie ovládacej jednotky
Ovládacia jednotka by mala byť cez zimu pripojená k elektrickej sieti. Vhodné je na nej nastaviť pre každú sekciu aktiváciu ventilu na cca. jednu minútu dvakrát do týždňa. Je to prospešné ako ovládacej jednotke, tak aj elektroventilom.


Ako postupovať - krok za krokom

1. Uistite sa, že je uzavretý hlavný prívod vody.

2. Pripojte kompresor na hlavný rad systému čo najbližšie k zdroju vody.

3. Otvorte najvzdialenejšiu alebo najvyššie položenú vodnú zásuvku/hydrant na hlavnom rade.

4. Pomaly a opatrne začnite vpúšťať vzduch z kompresora do systému (nezabudnite sledovať tlakomer na výstupe kompresora a vyregulovať tlak na max. 4 bar).

5. Následne prefúknite všetky ostatné vodné zásuvky, pričom tie "už " prefúknuté vždy zatvorte, aby Vám vzduch zo systému zbytočne neunikal. Pri zazimovaní hlavného radu si treba uvedomiť, či voda, ktorá je medzi zdrojom vody a bodo
m pripojenia má odkiaľ uniknúť.

6. Ak máte prípojný bod pre zazimovanie na hlavnom rade na povrchu, je potrebné v šachte pod povrchom otvoriť preplachovací ventil na filtri alebo filter odskrutkovať, prípadne otvoriť odvodňovací ventil na guľovom ventile , aby nám mala kadiaľ uniknúť aj voda, ktorá sa nachádza tesne za zdrojom vody. Opäť pripomíname, že ak "vháňame" vzduch do závlahy musíte mať stále otvorený aspoň jeden ventil, to v praxi znamená, že najskôr otvoríte nasledujúci ventil a až potom zatvoríte ventil predchádzajúci.

7. Po zazimovaní hlavného radu pokračujte vyfukovaním samotných závlahových sekcií, ktoré sú ukončené závlahovými komponentmi ako kvapková hadica, postrekovače a podobne. Cez tieto komponenty najskôr uniká voda a následne hmla (voda+vzduch). Ak už vychádza zo systému iba vzduch, neprefukujte dlhšie ako 20-30 sekúnd.

8. Opakovane prefukujte všetky sekcie až kým zo všetkých sekcií nevychádza len vzduch. Ventily môžete otvárať manuálne (pri zmene sekcie majte na pamäti, že vždy musí byť otvorený jeden ventil, ktorým bude vzduch unikať) alebo elektronicky (odporúčame). Pri elektronickom ovládaní ventilov treba vždy pred zatvorením práve prefukovanej sekcie uzavrieť prívod vzduchu do systému a po elektronickom spustení ďalšej sekcie ho opäť otvoriť a takto to stále opakovať (aby sa nestalo to, že kompresor bude "tlačiť" vzduch do uzavretého systému).

9. Odpojte kompresor.

10. Zazimujte filter poprípade čerpaciu techniku, ak sú v zamŕzajúcom priestore.

11. Všetky guľové ventily nechajte "polootvorené" v polohe 45°.

12. Na ovládacej jednotke nastavte krátke štartovacie časy dva krát za týždeň.

13. Systém je zazimovaný

 


 

Sada na zazimovanie závlahového systému s pripojením na 1" vnútorný závit Sada na zazimovanie závlahového systému s pripojením na 32 mm HDPE/LDPE hadicu

 


 

Galéria k článku

K článku neboli pridané žiadne iné obrázky.

Prílohy

K článku neboli pridané žiadne prílohy.

Vybrané články

Kategórie BIObazénov

Kategórie BIObazénov

Vo vyspelých krajinách je tento štýl kúpania veľmi populárny. BIObazény nie je potrebné počas sezóny chemicky…

Príprava jazierka na zimu

Príprava jazierka na zimu

Čo spraviť s jazierkom pred zimou? Kedy schovať technológiu? Treba kŕmiť ryby aj v zime? Ako prezimovať lekná?

Komentáre k článku

Doposiaľ nebol pridaný žiadny komentár.

Komentáre môžu pridávať len registrovaní užívatelia.

Vyberáme z nášho e-shopu

Oase MIDI II 1,1KW / 230

OAse - Vyradene produkty

Oase MIDI II 1,1KW / 230

  • Poštovné zdarma

6 792,28 €

Oase MAXI II 4,0 KW / 400V

OAse - Vyradene produkty

Oase MAXI II 4,0 KW / 400V

  • Poštovné zdarma

9 350,94 €