Úvod / Informácie / Ochrana osobných údajov
Tlačiť

Ochrana osobných údajov

Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre
doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu.
Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné
meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných
údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.
Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci
uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.
Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového
obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.
Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám –
doručovacím spoločnostiam (kuriérom).
Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra
alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.), a to len so súhlasom kupujúceho. Tento súhlas
poskytuje kupujúci dobrovoľne zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii v e-shope a/alebo pri
odosielaní objednávky. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno,
priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely
môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so
žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté
tretím stranám.
Marketingový informačný systém predávajúceho je registrovaný v Evidencii informačných systémov
osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.
Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,
informácie o spracúvaní osobných údajov,
zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,
opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich
vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona.
Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:
spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na
účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku
alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.
Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu
osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení
kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas
uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.).
Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení
kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies
uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby
znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu
pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie
internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Prílohy

K článku neboli pridané žiadne prílohy.

Vyberáme z nášho e-shopu

Oase MAXI II 4,0 KW / 400V

OAse - Vyradene produkty

Oase MAXI II 4,0 KW / 400V

9 350,94 €

Oase MIDI II 1,1KW / 230

OAse - Vyradene produkty

Oase MIDI II 1,1KW / 230

6 792,28 €